سام 10 ساله در حالی که پوشک پایش بود و شلوار هم نداشت،دست به سینه روبروی مادرش که در حال آماده کردن کیک صبحانه بود، ایستاد و گفت:من دیگر بزرگ شده ام و از پس همه ی کار هایم بر می آیم.

مادرش گفت:میدانم عزیزم،بنشین،صبحانه حاضر است.

سام نشست پشت میز صبحانه و مادرش لپ اش را کشید و گفت:پسر نازم بعد از هر کار،خودش میرود و پوشک می پوشد.

سام در این هنگام کمی اخم کرد و به کیک صبحانه که شبیه خرس عروسکی بود نگاه انداخت و با جدیت گفت:وقتی کوچک بودم این شکلی بودم.

بعد صبحانه،سام تصمیم گرفت که جلوی تلوزیون بنشیند و فیلم سینمایی تماشا کند پس مثل عادت همیشگی اش،طوری که دو زانو خود را بغل کند روی مبل نشست و کف یکی از پا هایش را گذاشت روی پای دیگر.

کنترل را برداشت و مشغول دیدن تلوزیون شد تا اینکه مادرش با یک شلوار کوچک آمد و به سام نشانش داد و گفت:اگر گفتی وقت چی است؟

سام سریع از جایش بلند شد و به سمت مادرش دوید تا شلوار کوچک را بگیرد و گفت: یک دقیقه صبر کن،آن چیست؟ وقتی شلوار را گرفت گفت: یعنی باید آن را بپوشم و خرید بروم؟؟

ولی آن مال بچگی های من است!! اندازه ام نمی شود بعد نگاهی به پوشکش انداخت که کمی هم باد کرده بود و گفت: به خصوص با این پوشک که پایم است.

مادرش لبخند زد و گفت:پس بیا لباس دخترانه بپوش.

سام دوباره اخم کرد و گفت:چرا دخترانه؟

مادرش گفت: بیا پس امتحان کنیم و سام را به اتاق خودش برد و یک لباس دخترانه زرد را به او نشان داد ولی سام گفت: من هیکلم شبیه دختر ها نیست!!نمی خواهم!!

مادرش هم عصبانی شد و گفت:باید بپوشی،فعلا لباس نداری.

سام گفت:باشد،بعدا به خرید می روم،فعلا خسته ام!!

مادرش از رفتار سام خیلی ناراحت شد،او فکر اش درباره رفتار بچگانه با سام اشتباه است.

بیایید کانال تلگرامی ما تا از این مدل داستان ها ، زیاد بخوانید

@diaper_abdl_pooshak

maskale98@gmail.com

متاسفانه کانالی که برای افراد ABDL توی تلگرام زدیم، دیگر قابل نمایش با جستجو نیست، ما هم مطالب کانال را از تلگرام به اینستاگرام منتقل کردیم ولی هنوز کامل نیست.

پس آی دی حساب وبلاگ در اینستاگرام

diaper_abdl_pooshak

بازگشت الناز به پوشک

کودکی هر کس چگونه است؟؟

سام و مهمانی غریبه ها

دیگر بزرگ شده ام، چرا؟؟

احساس یک انسان چگونه است!!

دوستی که به خانه ما آمد

سازگاری جامعه امروز

سام ,مادرش ,پس ,شلوار ,هم ,صبحانه ,و گفت ,و به ,دیگر بزرگ ,اخم کرد ,کرد و

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

roerobreugug شهر رویا ، دانلود فیلم ایرانی با کیفیت عالی فن فیک یونجه ای پایگاه اطلاع رسانى مهدی مددی گرده amlakgilan3207 وبلاگ toyoland پزشکی- متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو car12030 تهران آموز